Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je podľa zákona č. 253/1998 Z.z. povinný hlásiť každý jeden občan (ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí). Podľa §3 ods. 3, trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k jej vlastníkovi, má evidenčný charakter.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť podľa §3 ods. 8:

- platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,

- platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

-doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – list vlastníctva ORIGINÁL,

- ak je nájomca bytu alebo domu - nájomnú zmluvu - je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní na pobyt alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Takéto potvrdenie sa nevyžaduje, ak sa prihlasuje:

- vlastník alebo spoluvlastník,
- manžel/-ka alebo nezaopatrené dieťa,

Za členov rodiny môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za deti mladšie ako 18 rokov hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca, ten predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklady podľa §3 ods. 8.

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 €.

Občan je povinný do 30 dní si vybaviť občiansky preukaz na Oddelení dokladov Policajného Zboru.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka