Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu (kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov).
Občan je povinný hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dn, do 10 dní od začatia prechodného pobytu. Prechodný pobyt sa poskytuje na maximálne 5 rokov. 
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť podľa §3 ods. 8:

- platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,

- platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

-doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – list vlastníctva ORIGINÁL,

- ak je nájomca bytu alebo domu - nájomnú zmluvu - je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní na pobyt alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Takéto potvrdenie sa nevyžaduje, ak sa prihlasuje:

- vlastník alebo spoluvlastník,
- manžel/-ka alebo nezaopatrené dieťa,

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania, ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka